Dierenkliniek  Veterinair Quadrant

Steenweg Asse 144 - 1540 Herfelingen
Tel. 054/56 80 31
Enkel op afspraak

Pajottenland

Sinds maart 2007 zijn wij gestart met een nieuwe dierenrubriek 'Dierbaar Pajottenland' in het streekkrantje 'Het Pajottenland'. Lezers kunnen hier terecht in verband met vragen over hun huisdieren: zowel medische vragen als gedragsproblemen worden behandeld.

Onderstaand kan u alle artikels en hun onderwerpen terugvinden die reeds gepubliceerd werden, zodanig dat u altijd alles eens kan terug opfrissen.

Aansprakelijkheid dierenarts

Hallo,ik heb een border collie aangekocht voor het opdrijven van de koeien.
Deze werd gevaccineerd  door een veearts.
De hond heeft op de  inspuiting slecht gereageerd.
Deze heeft een week bij deze veearts geweest  voor onderzoek en daarna nog een week in het dieren ziekenhuis.
Daardoor zijn de kosten al serieus  opgelopen.
De veearts heeft telefonisch bevestigt dat het  van het vaccin is.
Wie kan ik  hiervoor aansprakelijk stellen, de veearts of de firma van het vaccin?

Om een dierenarts aansprakelijk te kunnen stellen voor een diergeneeskundige handeling moet aan 3 voorwaarden worden voldaan:  

  • Ten eerste: er moet een fout bewezen worden.
  • Ten tweede: de fout moet schade veroorzaakt hebben.
  • Ten derde: er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de  opgelopen schade.

Indien het product of het vaccin geregistreerd is voor gebruik bij honden en indien het volgens de regels van de kunst (proper, steriele spuit, de juiste dosering en de juiste injectieplaats ) is toegediend, kan de dierenarts niet aansprakelijk worden gesteld.

Dan kan het toch nog zijn dat er een allergische reactie is opgetreden, wat kan gebeuren na elke vorm van medicatie. Dit moet steeds gemeld worden aan de farmaceutische inspectie en de firma die het product op de markt brengt; die gaan na of de reactie binnen het normaal aanvaardbare reactiepatroon valt. Indien het om een uitzonderlijke reactie gaat, wordt dit verder onderzocht en kan (als bvb. een productiefout wordt aangetoond) de farmaceutische firma aansprakelijk worden gesteld.

Fotogallerij