Dierenkliniek  Veterinair Quadrant

Steenweg Asse 144 - 1540 Herfelingen
Tel. 054/56 80 31
Enkel op afspraak

Pajottenland

Sinds maart 2007 zijn wij gestart met een nieuwe dierenrubriek 'Dierbaar Pajottenland' in het streekkrantje 'Het Pajottenland'. Lezers kunnen hier terecht in verband met vragen over hun huisdieren: zowel medische vragen als gedragsproblemen worden behandeld.

Onderstaand kan u alle artikels en hun onderwerpen terugvinden die reeds gepubliceerd werden, zodanig dat u altijd alles eens kan terug opfrissen.

Bijen in nood


Bijen in nood


Ongeveer 80% van onze plantensoorten is afhankelijk van insecten voor hun bestuiving en zaadzetting. Terwijl de insecten op de planten stuifmeel en nectar verzamelen, zorgen ze voor de bevruchting van de planten, zodat zaden en vruchten gevormd worden als voedsel voor mens en dier. Bijen spelen een cruciale rol in deze voedselvoorziening. Zonder hen komen onze landbouw en fruitteelt in de problemen.

 

Veel nectar- en stuifmeelvormende planten, die vroeger voorkwamen op wegbermen, in graslanden en tussen allerlei gewassen, worden uitgeroeid door het ongepast maaien van de bermen, zware bemesting en het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook het stijgend areaal monoculturen van bepaalde gewassen, zoals bijvoorbeeld maïs, is nefast voor de bijen. Maïs geeft vanaf half augustus enkele weken bloei, maar daarna niet meer.

Het intensieve gebruik van pesticiden en de algemene vervuiling van ons milieu vormen ook rechtstreeks een bedreiging voor de bij.

Ook de varroamijt is een grote boosdoener. Deze parasiet leeft bijna uitsluitend van de honingbij en vooral bijen die al verzwakt zijn door onvoldoende voedsel, worden er het slachtoffer van.

 

Hoewel een structurele aanpak van dit probleem noodzakelijk is en de overheid hierrond ook maatregelen neemt, kunnen ook wij ons steentje bijdragen om de bijen te helpen.

Bloemenmengsels voor vlinders trekken bijvoorbeeld ook bijen aan. Ook een grote variatie aan planten en bloemen in je tuin, waarbij je (bijna) het hele jaar door bloeiers hebt, helpt de bijen enorm vooruit. Bijenplantengidsen kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste planten. En voor wie nog een stapje verder wil gaan: er worden op verschillende plaatsen ook cursussen georganiseerd voor beginnende imkers.

 

 

Fotogallerij