Hallo,ik heb een border collie aangekocht voor het opdrijven van de koeien.
Deze werd gevaccineerd door een veearts. De hond heeft op de inspuiting slecht gereageerd. Deze heeft een week bij deze veearts geweest voor onderzoek en daarna nog een week in het dieren ziekenhuis. Daardoor zijn de kosten al serieus opgelopen. De veearts heeft telefonisch bevestigt dat het van het vaccin is. Wie kan ik hiervoor aansprakelijk stellen, de veearts of de firma van het vaccin?

Om een dierenarts aansprakelijk te kunnen stellen voor een diergeneeskundige handeling moet aan 3 voorwaarden worden voldaan:

  • Ten eerste: er moet een fout bewezen worden.
  • Ten tweede: de fout moet schade veroorzaakt hebben.
  • Ten derde: er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de opgelopen schade.

Indien het product of het vaccin geregistreerd is voor gebruik bij honden en indien het volgens de regels van de kunst (proper, steriele spuit, de juiste dosering en de juiste injectieplaats ) is toegediend, kan de dierenarts niet aansprakelijk worden gesteld.

Dan kan het toch nog zijn dat er een allergische reactie is opgetreden, wat kan gebeuren na elke vorm van medicatie. Dit moet steeds gemeld worden aan de farmaceutische inspectie en de firma die het product op de markt brengt; die gaan na of de reactie binnen het normaal aanvaardbare reactiepatroon valt. Indien het om een uitzonderlijke reactie gaat, wordt dit verder onderzocht en kan (als bvb. een productiefout wordt aangetoond) de farmaceutische firma aansprakelijk worden gesteld.