Heeft het zin om voedingssupplementen aan een hond te geven? Wat zijn eigenlijk de voordelen ervan?

De voedingswetenschap heeft het voorbije decennium grote vooruitgang geboekt inzake het onderzoek naar de zgn. ‘bioactieve stoffen’. Dit zijn stoffen die vooral voorkomen in plantaardige voedingsstoffen (zoals groenten en fruit) en algemeen beschouwd worden als stoffen met een gezondheidsbevorderende werking. Antioxidanten vormen wellicht de meest gekende groep van bioactieve stoffen. Uit research bleek dat bioactieve stoffen DNA-beschadiging kunnen herstellen, toxines kunnen verwijderen, een antioxidatieve werking hebben, het immuunsysteem stimuleren, enz.

De dagelijkse voeding van een hond bevat over het algemeen niet genoeg bioactieve stoffen opdat hij er het gezondheidsbevorderend effect van zou ondervinden. Daarom is het nuttig om deze stoffen via supplementen toe te dienen. Dat is wat de zgn. ‘orthomoleculaire geneeskunde’ tracht te doen: via de voeding essentiële voedingsstoffen toedienen met het oog op een optimale gezondheid.

De toepassing van de orthomoleculaire geneeskunde is heel breed. Ten eerste kan men preventief werken, bvb. door op jonge leeftijd supplementen toe te dienen kan men ouderdomskwalen vermijden of beperken of men kan via deze stoffen het herstel bevorderen na een operatie (én zelfs betere resultaten met de operatie behalen). Ten tweede kan men curatief werken, bvb. om specifieke aandoeningen te helpen genezen.

Het voordeel van het gebruik van voedingssupplementen is dat men op een natuurlijke manier de neveneffecten van ‘echte’ geneesmiddelen kan vermijden en/of tot een minimum beperken. Met als doel het optimaliseren van de levenskwaliteit van uw huisdier.