Mijn kat (kater) zit bijna continu te persen op zijn kattenbak en miauwt daarbij vaak klaaglijk. Het lijkt wel alsof hij zijn ontlasting niet kwijt kan. Wat moet ik doen?

De symptomen van je kat wijzen in de richting van een urinebuisverstopping. Dit is een aandoening die regelmatig voorkomt bij katers en levensbedreigend kan zijn.

In de urine van katten komen van nature zouten voor. Deze zouten kunnen op een gegeven ogenblik neerslaan en kristallen vormen. Als deze kristallen samenklonteren, ontstaan kleine steentjes (= blaasgruis). Omdat de penis van katers heel fijn is (en dus de urinebuis heel nauw) veroorzaken deze steentjes heel gemakkelijk een verstopping in de urinebuis, waardoor de urine niet meer naar buiten kan. De blaas geraakt overvol, ondanks voortdurend persen van het dier. Soms zie je wel enkele druppeltjes bloederige urine. Dit is een hele pijnlijke situatie. Je huisdier zal slomer worden, kan braken en wil niet meer eten of drinken. Doordat de urine het lichaam niet kan verlaten, kunnen ook afvalstoffen niet afgevoerd worden en zo zal het dier zichzelf langzaamaan vergiftigen. Binnen de twee dagen kan deze situatie leiden tot shock, coma en zelfs de dood. Neem dus zo snel mogelijk contact op met je dierenarts als je bovenstaande symptomen bij je huisdier herkent. Soms lijkt het inderdaad alsof hij zijn ontlasting niet kwijt kan, maar neem bij twijfel geen enkel risico!

De dierenarts zal zo snel mogelijk trachten de druk in de blaas weg te nemen door deze te ledigen. Als dit niet lukt via druk op de blaas, wordt de urine via een punctie uit de blaas gehaald. Het dier wordt aan het infuus gehangen om de giftige stoffen die zich reeds in zijn lichaam opstapelden te verwijderen. Vervolgens wordt de verstopping opgeheven door een heel dun buisje (= katheter) in de urinebuis in te brengen en door onder lichte druk met een spuit fysiologisch serum het steentje weg te spoelen. Het dier zal speciale dieetvoeding nodig hebben die de reeds aanwezige steentjes in de blaas oplost en de vorming van nieuwe kristallen in de toekomst voorkomt.